Menu

Tarieven

Compleet Pakket

Belasting en Meer ondersteunt ondernemers door de administratie geheel of gedeeltelijk uit handen te nemen.  U kunt kiezen uit diverse mogelijkheden. U levert u administratie handmatig of digitaal aan  en verwerken deze van a tot z, zodat u geen omkijken heeft naar uw boekhouding. Wilt u uw volledige administratie uitbesteden dan is het hieronder beschreven pakket passend voor u:

  • Verzorgen van uw complete administratie (debiteuren, crediteuren, bank en grootboek)
  • Verzorgen van uw BTW aangifte (maand/kwartaal);
  • Indienen van Inkomstenbelasting aangifte
  • Opmaken en bespreken jaarrekening
  • Tussentijdse vragen.

Daarnaast is het mogelijk dat u uw administratie deels zelf verwerkt in uw boekhouding, waarbij dus alleen controle hoeft plaats te vinden. Wij maken gebruik van slimme software, waarbij het mogelijk is om documenten via mail of door middel van een app aan te leveren, zodat deze snel kan worden verwerkt, waardoor de administratie altijd tijdig en actueel. Wij maken gebruik van een vaste prijs per maand voor bovengenoemd pakket, zodat uw weet waar u aan toe bent en niet wordt geconfronteerd met verassingen achteraf. Voorwaarde hierbij is een gesorteerde en complete (digitaal) aangeleverde administratie. Eventuele extra werkzaamheden worden vooraf u met u afgestemd. In een persoonlijk gesprek breng ik graag uw wensen in kaart brengen om zo tot een goede dienstverlening te komen.